Philips Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad CC & HI (20 uur per week) in Best, Netherlands

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad CC & HI (20 uur per week)

Jouw uitdaging

Secretarieel

Verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande correspondentie.

Zelfstandig zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van

ondernemingsraads- en commissievergaderingen

Verrichten van diverse overige secretariële taken

Organisatorisch

Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving- en verstrekking

Beleidsmatige ondersteuning

Contacten intern onderhouden

Jouw verantwoordelijkheden

Uitwerken van brieven, verslagen en andere in concept aangeleverde stukken;

Maken en redigeren van afgesproken correspondentie.

Inkomende correspondentie en concept uitgaande correspondentie voorzien van opmerkingen inzake wettelijk kader van situaties/zinsnede

Ondersteunen van de ondernemingsraad bij de voorbereiding van de verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie

Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken)

Mede optreden als contactpersoon tussen OR en achterban en informeren en rapporteren ter zake. Weet de juiste weg te wijzen.

Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OR en commissies

Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap. Het tijdens vergaderingen van het orgaan gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies over procedures en wettelijke aangelegenheden en de aan de orde zijnde onderwerpen

Stelt samen met het DB de begroting van de ondernemingsraad op. Verantwoordelijk voor het bewaken van het budget. Verzorgt alle orders en houd overzicht over de uitgaven van de OR

Bijdragen aan het tot stand komen van het pr-beleid van de ondernemingsraad en het bewaken van en meewerken aan de uitvoering.

Zorg dragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten, waaronder: nota’s over de te behandelen onderwerpen; uit te brengen adviezen, instemmingzaken en initiatiefvoorstellen. Werkt daarin nauw samen met de secretaris van de OR

Verzamelen en distribueren van relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medezeggenschap/internoverleg

Jouw Team

Je maakt deel uit van een enthousiast team en je zal werken vanuit Best. Op korte termijn zal de functie vanuit High Tech Campus Eindhoven uitgevoerd gaan worden.

Wij zoeken

kennis van de WOR en bekend met Philips beleid en regelingen zoals Sociaal plan, CAO, RAV

beheerst de Engelse taal voldoende om vergaderingen in het Engels te volgen en daar, in het Engels, een verslag van te maken

MBO achtergrond

Ons aanbod

We verwelkomen jou in een uitdagende en innovatieve organisatie met mooie uitdagingen om te ontdekken.

Onze voorwaarden zijn competitief en rondom jouw voorkeuren ontwikkelt:

  • 25 vrije dagen en daarnaast de mogelijkheid om maximaal 20 dagen erbij te kopen

  • Een variabele bonus, afhankelijk van het Philips bedrijfsresultaat en jouw persoonlijke resultaten

  • Veel mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen

  • Interessant pensioenplan

  • Mogelijkheid om Philips aandelen te kopen en je krijgt korting op Philips producten.

  • Gezonde work-life balans

Recruitment proces

Als je interesse hebt in deze vacature, upload dan alsjeblieft jouw recent CV en motivatiebrief via de Philips Carrière site